2015 02 17

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη συζήτησαν τη μέχρι τώρα πορεία του έργου, καθώς και τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην επιτυχή ολοκλήρωσή του.

 

2014 02 20b

Στα πλαίσια του προγράμματος, δημοσιεύτηκε το άρθρο "Decision Fusion Based on Hyperspectral and Multispectral Satellite Imagery for Accurate Forest Species Mapping" στο επιστημονικό περιοδικό Remote Sensing (DOIi:10.3390/rs6086897).

2014 03 31bΣτα πλαίσια του προγράμματος, δημοσιεύτηκε το άρθρο "Mediterranean forest species mapping using classification of Hyperion imagery" στο επιστημονικό περιοδικό Geocarto International (DOI:10.1080/10106049.2014.883439).

2014 02 20bΣτα πλαίσια του προγράμματος, δημοσιεύτηκε το άρθρο "A Comparative Analysis of EO-1 Hyperion, Quickbird and Landsat TM Imagery for Fuel Type Mapping of a Typical Mediterranean Landscape" στο επιστημονικό περιοδικό Remote Sensing (DOI:100/rs6021684).

 

imeridaΣτο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 'tele-kyoto', το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης οργάνωσε εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο 'Active Earth Observation' (με θεωρητικό και πρακτικό μέρος). Η εκπαίδευση έγινε στην αγγλική γλώσσα από τους: Prof. Dr. Iain Woodhouse, University of Edinburgh, School of Geosciences και κ. Δημήτριο Μιχελάκη, Υποψ. Διδάκτορα στο ίδιο τμήμα.

casi 550Πραγματοποιήθηκε αεροφωτογράφιση της περιοχής μελέτης με αερομεταφερόμενο δέκτη λήψης υπερφασματικών απεικονίσεων CASI-550 και ταυτόχρονη συλλογή φασματικών υπογραφών με το ραδιομέτρο χειρός GER 1500.

silogi PediouΜέλη του ΕΔΔΤ συνέλλεξαν φασματικές υπογραφές των δασικών ειδών που απαντώνται στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη με χρήση του υπερφασματικού ραδιόμετρου χειρός SVC HR-1024i.

svc trainingΜέλη του ΕΔΔΤ εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του υπερφασματικού ραδιόμετρου χειρός SVC HR-1024i από το Δρ. Κυριάκο Θεμιστοκλέους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.